Nagykamarás Község

Egyházközség

A nagykamarási Római Katolikus templom története

 

Nagykamarást 1841-ben telepítették be Borsod, Heves és Gömör vármegyékbõl. A katolikus hívek körüli teendõket 1841 és ’45 között az eleki, majd 1847-ig a bánkúti, és 1847 és 1888 között az almáskamarási plébánia látta el. A XIX. század közepétõl a helyi hívek levelekkel ostromolták a mindenkori csanádi püspököt, hogy saját lelkészük lehessen. Barbarczy Ferenc (almáskamarási plébános), halála után újból kérik Bonnaz Sándor püspök úrtól az önálló lelkészséget. Válaszában azt írta, hogy se temploma, se plébániája nincs a falunak. 1883. május 17.-én Csiky Ignác, almáskamarási plébános letette a templom alapkövét. Az építést Kondorosy és Szlavicsek mesterek vállalták el. A templom 1884. szeptemberére elkészült. Méretei: hossza harminchét, szélessége tizenegy magassága, pedig tíz méter. Az építkezéshez a téglát a falu lakói készítették el, égették ki. Az építkezés huszonegyezer akkori forintba került. A templom berendezésének nagy részét, az Oltáregylet küldte Budapestrõl. Tornyában négy harang volt: a Szentháromság tiszteletére szentelt 349,5 kg-os, a Segítõ Boldogasszony tiszteletére szentelt 170 kg-os, a Szent István tiszteletére szentelt 109 kg-os és a Haldokló harang, amely 24,5 kg-os. Felszentelésükre 1884. októberében került sor, amit püspöki megbízásból, Gyenes Barnabás kunágotai plébános végzett el. A szentbeszédet Rózsa Ferenc magyarbánhegyesi lelkész mondta el, jelen volt még Csiky Ignác almáskamarási plébános, aki nagyon sokat tett a templom építéséért. A templom védõszentje (titulusa), a Rózsafüzér Királynõje (Szentolvasó Királynõje). 1888. november 1.-én megalakult az önálló lelkészség Nagykamaráson. Az elsõ lelkész Eszes István volt. A jelenlegi plébánia épülete 1892. október 31.-én került átadásra. 1899.-ben a templom bádogfedést kapott. 1917.-ben a harangokat reguirálták (hadi célokra lefoglalták). 1911. és 1977 között Bánkút Nagykamarás filiája lesz. 1916. április 12.-én plébániai rangra emelik az egyházközséget. 1918.-ban két acélharangot vettek, egy 186 és egy 135 kg-osat. 1927. januárjától vasárnaponként, szentmisét tartottak az újtelepi iskola kápolnájában. 1932. és 1964 között már egy segédlelkész is dolgozik a településen. Többször is végeztek felújításokat, 1922.-ben belsõ meszelést, 1930.-ban külsõ meszelést végeztek, 1967.-ben volt egy külsõ-, és belsõ tatarozás, 1974.-ben palafedés, 1984.-ben ismét külsõ-, és belsõ felújítás a templom építésének 100. évfordulójára. A templomnak 1933.-ban három harangot öntöttek bronzból: a Mária 348 kg-os, a Jézus Szentséges szíve 185 kg-os és a Szent Antal 108 kg-os harangokat. 1989.-ben nyolc színes üvegablakot készítettek templomunknak, 1995.-ben pedig elektromos orgona vásárlására került sor. 2010.-ig Kotroczó Pál ,majd 2011.-tõl Szujó Antal plébános vezette az egyházközséget. 2013-tól Túri Kiss István látta el a plébánosi teendõket.2014-tõl Gyenes Csaba vezeti az egyházközséget.