Nagykamarás Község

Szociális intézmények

Idõsek Klubja

 

Nagykamarás, Petõfi u. 24.sz.

Intézmény vezetõ: Megyeriné Gazdag Brigitta

Tel:06-68-436-612

 

Az intézmény tevékenysége és feladata: a szociális feladatok ellátása.

 

Feladata: Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.
Jelenti az idõs személyekrõl való gondoskodást, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erejükbõl nem képesek gondoskodni és róluk nem gondoskodnak. Ennek keretében történik:

 

  1. Az alapvetõ ápolási gondozási feladatok elvégzése
  2. Az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremûködés
  3. Veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzése
  4. Veszélyhelyzetek elhárításában segítségnyújtás

 

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 2008. január 10. napjától mûködik a településünkön kistérségi program keretében. Folyamatos, 24 órás készenlétet biztosítunk a gondozottak részére.

 

Nappali szociális ellátás / Idõsek Klubja/:

Hétfõtõl, csütörtökig 8-tól 17óráig, pénteken 8-tól 14óráig