Nagykamarás Község

Nagykamarás Községért Közalapítvány

Cím: 5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2.
Telefon: 06-68/ 436-000 
Adószáma: 18375073-1-04
Bankszámlaszám: 53500212-10201886

 

A kuratórium elnöke: Bojtosné Ladányi Magdolna

 

A kuratórium tagjai:
Hoffmann Andrásné
Hudák Balázsné
Gyüréné Bandrus Ildikó
Szucsik Zoltánné
Szilágyi Ilona

 

Az ellenõrzõ bizottság:

Saitz Jánosné elnök
Kelemen János Rafaelné
Urbán Józsefné

 

A közalapítvány 1995.május 8-án kezdte meg müködését. A  Közalapítvány a település lakosainak elsõsorban kulturális, sport, egészségmegõrzési, természet és környezetvédelmi, közbiztonsági, emberi jogok védelmét illetõleg szociális célt szolgáló tevékenységet kívánja támogatni. Mindezeken belül kiemelten a település gyermekeire és ifjúságára tekintettel.

A közalapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen közalapítványi rendelés céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

A közalapítvány politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttmûködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetõleg, aki a közös célok elérésén munkálkodik. A közalapítvány mûködése nyilvános, munkája tevékenységének megismerése során épít a nyilvánosság, a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. A célok megvalósításához köszönettel fogadjuk a személyi jövedelemadó 1 %-át,  illetve a fenti bankszámlaszámlaszámra a pénzbeni adományokat.

Nagykamarás Községért Közalapítvány köszönettel fogadja személyi adója 1%-át,

kitûzött céljai megvalósításához.

Adószám: 18375073-1-04

 

További felajánlásait megteheti a: 53500212-10201886 bankszámlaszámon.

 

 

 

Közzététel

a Nagykamarás Községért Közalapítvány számára

felajánlott személyi jövedelemadó 1%-os felhasználásáról 2014. évben

 

Értesítjük Önöket, hogy a Nagykamarás Községért Közalapítvány számlájára 2014. évben a személyi jövedelemadó 1% -ból befolyt összeg 20.454 Ft volt.

 

A törvényi elõírásoknak megfelelõen ezt az összeget közalapítványunk mûködésre és cél szerinti tevékenységre fordította.

 

A felajánlott összeget felhasználtuk a

– Kulturális tevékenység támogatására: gyermekprogramok megvalósítása

– Egészségmegõrzés, betegségmegelõzés tevékenység támogatására: a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetével megvalósított programok

– Szociális tevékenységre: Idõsekkel szervezett rendezvény támogatására.

 

Egyben mindenkinek köszönjük, akik adójuk 1%-át a Nagykamarás Községért Közalapítvány  részére ajánlották fel!