Nagykamarás Község

Vöröskereszt

Vöröskereszt helyi szerve

 

5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2.

Helyi vezetõség:  Hoffmann Andrásné

                             Katona Andrásné

                             Urbán Józsefné

Ifjúsági tanárelnök: Egriné Lendvai Mónika

Területi vezetõ: Merényiné Szentmiklósi Etelka

                          5800 Mezõkovácsháza

                           Árpád u. 200.

                          Telefon: 06-70/ 933-8289

Alapelvünk:

emberiesség, semlegesség, pártatlanság, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség

Feladataink: szociális tevékenység, véradásszervezés, adományszervezés és osztás, katasztrófa-segélyezés és mentés, egészségnevelési tevékenység.

Településünkön több mint 30 éve mûködik a Vöröskereszt Alapszervezete, melynek taglétszáma az évtizedek alatt folyamatosan változott.

A Vöröskereszt karitatív tevékenységét évenkénti tagbélyeg vásárlásával lehet támogatni, melynek összege: 500 Ft.

A mûködést és a segélyezési tevékenységét Nagykamarás Község Önkormányzata költségvetési keretbõl támogatja. A támogatás összege az évi 4-szeri véradások alkalmával, valamint a véradók, megvendégelésére kerül felhasználásra.

A véradás szervezésében és lebonyolításában aktív részt vállalunk, rendszeres véradóink száma eléri a 90-100 fõt.

Köszönettel fogadunk minden támogatást, mellyel nemes célt szolgálunk embertársaink megsegítésére.