Nagykamarás Község

Településünk ma

 

A település jelenlegi paraméterei: külterület nagysága: 3995 ha, belterület nagysága 312 ha, lakosainak száma: 1428 fõ. 
A viharsarki település a Maros hordalékkúpon helyezkedik el, alsóbbrendû utakon Medgyesegyháza, Almáskamarás és Kevermes felõl közelíthetõ meg.
A település lakosai nagyrészt katolikus vallásúak, 1884-ben épült római katolikus templom a környék egyik legszebb épületének mondható.
A község mezõgazdasági jellegû település, mely az igen jó minõségû földnek köszönhetõ. Több mint 100 éves hagyományra támaszkodva dinnyetermesztéssel és fóliás kertészettel foglalkoznak a lakosok.
A település infrastrukturális jellemzõi: belterület szilárd burkolatú utakkal túlnyomórészt ellátott, vízellátás, gázellátás villanyellátás: a teljes települést lefedi, a szennyvízellátás a település 40 %-át fedi le. A településen vasúti közlekedés nincs.  A Nagykamaráson polgármesteri hivatal, iskola és óvoda, községi könyvtár és mûvelõdési ház, egészségügyi alapellátás, idõsek klubja, napközis konyha, gyógyszertár, posta, takarékszövetkezet és benzinkút mûködik.
A szabadidõ hasznos eltöltése érdekében éledt újjá 2005-ben a Mûvelõdési Házban található Pince Klub. 2011-ben került átadásra a Falumúzeum, mely a helyi értékeket,  hagyományokat õrzi. Civil szervezetek és helyi vállalkozók összefogásával egyre több rendezvényt tudunk szervezni, fõ rendezvényünk a már hagyományosnak számító falunap, illetve Krumplifesztivál. Az Önkormányzat fõ célkitûzése a fiatalok helyben-tartása, pályázatokkal, bõvülõ kulturális szolgáltatásokkal.  Községünkben több civil szervezet is mûködik: Vadásztársaság, Horgászegyesület, Nagykamarás Községért Közalapítvány, Nyugdíjas klubok, Nagykamarás Fiatalokért Közhasznú Egyesület, Vöröskereszt Helyi Szerve.

A település több jelentõs természeti és turisztikai látványossággal rendelkezik:

Az önkormányzat tulajdonát képezi Dél-Békésben az egyetlen természetes tó, mely mintegy 11 ha-on terül el és vízfelülete mintegy 4,4 ha. A Boda tó a világháború idején gyógyiszapjáról volt híres, késõbb országos hírû táborozások színterévé vált, az utóbbi években pedig a helyi Horgászegyesület használatában van, évente több alkalommal rendeznek itt országos horgászversenyeket. A Boda tó környéke gazdag növény és állatvilággal rendelkezik.

A településen minden év október elsõ vasárnapján búcsú kerül megrendezésre, amikor a templomban ünnepi misére kerül sor és a búcsútéren egész napos kirakodóvásár van. A búcsú katolikus ünnep a templomunk védõszentjéhez – Rózsafüzér királynõjéhez – kötõdik.

A községünkben fellelhetõ több országos jelentõségû kunhalom. A kerektó fõképp madár és növényvilága említendõ meg. Több emlékmû is található a településen, amelyek tovább színesítik községünk környezetét.