Nagykamarás Község

Polgárőrség

Címe: Nagykamarás, Kossuth u.2. 5751
Telefon: 06-68/ 436-000
Adószáma: 18376191-1-04
Bankszámlaszám: 53500212- 10201965

Elnök: Nagy Sándorné
Gazdasági elnökhelyettes: Drahos Zsolt
Ügyvezető szerv tarjai: Bessenyei Andor, Mészáros László
Felügyelő Bizottság elnöke: Máté László
Tagjai: Nagy Gábor, Liebszter Lászlóné

 

A Polgárőrség Nagykamarás 1996. január 25-én alakult meg, 1998-ban megkapta a közhasznú szervezet minősítést.  A szervezet jelenleg 60 fővel látja el feladatait

 

Az egyesület célja:

  1. A működési területén található közösségi és személyi tulajdon védelme, az ezeket károsító jogsérelmek megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése,
  2. közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása
  3. a közösségi kapcsolatok erősítése
  4. a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

 

A polgárőrség alapvetően a bűnmegelőzés társadalmi kereteinek szélesítésére kíván lehetőséget teremteni. Céljai elérése érdekében az alábbi konkrét feladatokat hajtja végre:

 

  1. működési körzetében lakossági járőrözéseket szervez a bűnügyileg veszélyeztetett területek, személyek, ingó- és ingatlan vagyontárgyak védelmére.
  2. bűnmegelőzés és vagyonvédelem érdekében a nyilvánosság eszközeinek felhasználásával propaganda tevékenységet fejt ki,
  3. kapcsolatot tart a lakossággal és a bűnüldöző szervekkel, utóbbival a közös cél elérése érdekében szükség szerint együttműködik,
  4. a bűncselekmények megelőzése érdekében konkrét javaslatokat tesz az önkormányzati, illetve a bűnüldöző szervek felé, jelzi a bűnelkövetésre utaló körülményeket.
  5. közhasznú tevékenységként: közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás  valamint bűnmegelőzés és áldozat védelem.

 

A célok megvalósításához köszönettel fogadjuk a személyi jövedelemadó 1 %-át, illetve a fenti bankszámlaszámra a pénzbeni adományokat.